fbpx

Generelle spørgsmål

Det kan hurtigt se tosset ud på billeder, hvis man blander nogle iøjnefaldende farver, der ikke går særlig godt sammen. Der er min anbefaling som følger:
·  Hold tøjet i neutrale farver
·  Koordiner på tværs af familier: aftal fx brug af samme farve
·  Undgå perler og pailletter. Sart tøj, der kan gå i stykker
·  Undgå mønstre (striber, polkaprikker og abstrakte mønstre)
·  Undgå tekst på tøj (”have a nice day”)
·  Undgå figurer/print på tøj

Man bør holde sig fra ovenstående, da eksemplerne nævnt skaber en visuel bevægelse i tøjet eller et skrigende interessepunkt, som øjet ikke kan abstrahere fra. Derved vil ens fokus ligge mere på tøjet end på personernes ansigter. Det kan være svært at finde børnetøj i neutrale farver og uden alt for mange mønstre. Så her vil jeg anbefale så vidt muligt blot at finde noget uden tekst. Tag evt. lidt ekstra tøj med. Så kan jeg hjælpe Jer med at vurdere, hvad der vil være bedst at bruge, hvis I er i tvivl.
Din tryghed er vigtig for mig! Derfor bruger jeg ikke dine billeder på hverken hjemmeside eller til markedsføring på fx Facebook eller Instagram uden dit samtykke - derfor bliver der skrevet en aftale inden fotografering starter.
Ja – alle digitale downloads leveres med et logo. Ønsker man fotografiet leveret uden signatur kan dette tilkøbes for 149 kr. pr. billede – dette gælder for alle bestilte motiver – dog ikke web-filerne, da disse altid leveres med signatur.

Kan fotografen overhovedet tillade sig at sætte en signatur på mit fotografi?
Ja. Faktisk kan fotografen ifølge paragraf 3 i ophavsretsloven gøre krav på at kunne beskytte sine værker ved at sætte signatur på.

OPHAVSRETSLOVEN § 3
“Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.”
Netop af dén grund vil du hos mange veletablerede fotografer opleve, ikke at kunne få udleveret fotografier uden signatur. Nogle fotografer udleverer slet ikke digitale filer af nogen art. Hvad fotografer vælger at gøre er meget forskelligt og der er derfor ingen facitliste – intet rigtigt eller forkert. Er du i tvivl skal du kontakte den pågældende fotograf og spørge ind til hvad han/hun gør.
BRUGSRET
Brugsretten er de rettigheder du har købt dig til. Men hvad er det så? Det kan være rettigheder til selv at måtte fremkalde filen, hvilket netop er tilfældet hos Maiken Auning Photography.

OPHAVSRET
Har man været ophavsmanden til et værk – fx. et fotografi – så har man ejerskabet over dét fotografi. Køber man som kunde en digital fil af en fotograf, så har du kun købt brugsretten – dvs. retten til at bruge filen til et bestemt formål. Du har ikke købt ejendomsretten – den vil altid tilhøre fotografen. Det er bl.a. derfor det ikke er tilladt at ændre i billedet, ved fx redigering medmindre skriftlig tilladelse er givet fra ophavsmanden (fotografen).

UDSNIT FRA OPHAVSRETLOVEN
§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb‑programmer henregnes til litterære værker.

§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.
Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

§ 53. Ophavsmanden kan med de begrænsninger, der følger af §§ 3 og 38, helt eller delvis overdrage sine rettigheder efter denne lov.

Stk. 2. Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke overdragelse af ophavsretten.
Stk. 3. Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.
Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 54‑59 om overdragelse af ophavsret kan fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre andet er fastsat i de enkelte bestemmelser.

Spørgsmål vedr. digitale downloads

Når jeg er færdig med kundens billeder, bliver de lagt ind på min Pixieset side (maikenauning.pixieset.com), hvor kunden derefter kan gå ind og se de færdige billeder, og vælge dem kunden ønsker at købe.

Skulle det ske, at man ønsker flere downloads end beskrevet i pakken, koster det 79 kr. pr. ekstra billede.

Alle billeder bliver leveret med logo og kan derfor kun anvendes på de sociale medier. Ønsker man print skal dette aftales nærmere i en privat besked.
Nej det gør man ikke. Man får ikke udleveret printbare filer, når man køber et print.

Men hvis billedet allerede ER redigeret, hvorfor kan man så ikke få det med?
Det er et godt spørgsmål, som jeg har fået et par gange. Man får ikke udleveret de store filer, hvis man ikke køber sig til dem. Dette skyldes at dét man faktisk køber, IKKE er selve filen - men brugsretten til filen.

Hvad er brugsret?
Brugsret er med andre ord en købt rettighed til at fremstille fysiske kopier af den pågældende fil. Ønsker man at modtage filen i højere opløsning end modtaget koster det 149 kr. pr. billede, hvor man derefter modtager filen i høj opløsning samt uden logo.
Nej. Jeg hverken viser eller udleverer aldrig uredigerede/ufærdige billeder til kunden.

Fotografiet er et håndværk, og jeg skal kunne stå inde for den kvalitet, der leveres. En rå fil er blot et ufærdig billede og kun det halve af selve produktet. Derfor er det ikke muligt at kunne få udleveret de rå filer. Ej heller, hvis man selv ønsker at redigere dem. Det er nemlig ikke noget jeg tillader, da billeder (også i rå) er beskyttet under ophavsret. Jeg vil være sikker på at kvaliteten er i top, og det kan jeg kun være ved ikke at lade andre håndtere mine fotografier.

Ønsker man en anden redigering af sit billede, skal dette oplyses inden man færdiggøre en bestilling på Pixieset. Og man skal være klar i sit udtryk om hvordan man ønsker billedet i stedet for.