Vælg billeder

Sådan vælger du billeder

·  Gå ind på linket til dit online galleri
·  Kig billederne godt igennem
·  Når du er klar, tryk efterfølgende på hjertet oppe i højre hjørne (markeres som favorit)
·  Indtast din e-mail og skab dit eget album med favoritter
·  Ha’ i baghovedet hvor mange billeder der indgår i din pakke – vælges der flere end pakkens indhold tilføjes beløbet til den endelige pris

Sådan bestiller du billeder

·  Tryk på My Favorites
·  Tryk på ikonet der ligner en papirflyver
·  Vælg Share List – og derefter Send to Photographer

Når ovenstående er gjort, bliver de valgte billeder sendt til mig, kan jeg derefter gå ind og sende dem til dig efter fuld betaling er modtaget.

Hjælp i billedformat